SPECTRUM TWO

Infracrveni spektrometar idealan za brze rutinske analize, a zbog točnosti i preciznosti samih rezultata prikladan za velik broj aplikacija. S obzirom na vrlo malu težinu i veličinu pogodan za terenske analize. FT-IR Spectrum Two spektrometar dolazi u više modela ovisno o vrijednosti odnosa signala i šuma (S/N). Jednostavan je za korištenje, robustan, moćan, kompaktan te fleksibilan po pitanju velikog broj dodataka:
– ATR refleksijski dodatak za anlizu tekućih, krutih i hlapljivih uzoraka
– Različiti držači za kivete
– Specifične ćelije ovisno o vrsti uzorka
– Dostupni programi za kvalitativnu i semi-kvantitativnu analizu
Instrument posjeduje mogućnost nadogradnje sa IR mikroskopom te povezivanje u sustav sa DSC/TGA/STA instrumentima.