PinAAcle 900 AAS

PinAAcle 900 AAS program uključuje najšire područje tehničkih inovacija raspoloživih kroz modele sa plamenom, grafitnom i/ili integriranom plamenom/grafitnom tehnikom raspoloživim na najmanjoj instrumentalnoj platformi u svijetu.