PinAAcle 500 AAS

PinAAcle 500 AAS program je idealan kod laboratorija koji trebaju pouzdan, jednostavan za korištenje, a ujedno visoko učinkovit AAS plamene tehnike (FAAS).