Optima 7300V ICP/OES

Model Optima 7300V ICP/OES posebno je dizajnirana za korištenje kod zahtjevne analize uzoraka ulja kao i kod geokemijskih i metalurških aplikacija. Idealno je rješenje za laboratorije koji su fokusirani u ta područja primjene, a koja zahtjevaju odlične performanse, produktivnost kao i ekonomičnu elementnu analizu.