NexION 2000

Za multilementarnu analizu u tragovima, NexION 2000 ICP/MS osigurava unikatne hardvareske prednosti kako u malim, tako i u velikim laboratorijima, te uključuje:
na tržištu najsnažnije uklanjanje interferencija za postizanje niskih granica detekcije kroz sustav 3 konusa, kvadrupolnog ionskog deflektora (QID), univerzalne čelije sa integriranim kvadrupolom (UCT) i kvadrupolnog masenog analizatora
Najveću fleksibilnost u ovisnosti o matriksu, te toleranijom do 35% TDS
Jedan instrument, rad u 3 moda; standard, kolizijski (KED) i pravi dinamičko reakcijski (DRC)
Sprega sa kromatografskim tehnikama poput HPLC, GC i IC, te sustavima za lasersku ablaciju
Najmanje potrebe za održavanjem od bilo kojeg drugog ICP/MS-a
Dodatno, svaki NexION 2000 model ICP/MS može biti konfiguriran Vašim izborom SMARTintro sustava za unošenje uzorka za pokrivanje najširih potreba aplikacija i primjene.