LAMBDA 365

Lambda 365 predstavlja dvozračni spektrofotometar koji ima mogućnost opcije skeniranja cijelog spektra te opciju očitavanja na fiksnim valnim duljinama. Software je u skladu sa 21 CFR part 11 tako da podržava sve testove i aplikacije koje zahtjevaju odgovarajući protokoli. Sustav omogućava varijabilnu propusnost od 0.5 nm do 20 nm tako da je dostupan veliki raspon dodataka (Peltier za kontrolu temperature, integrirajuća sfera za analizu krutih i praškastih uzoraka, sonda s optičkim vlaknima, peristaltička pumpa..) ovisno o aplikacijama i metodi.