Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane s međunarodnim sudjelovanjem

Nova postignuća i budući izazovi

21.-24. studenoga 2017. | Opatija, Hrvatska

Sa zadovoljstvom smo prisustvovali kongresu o sigurnosti i kvaliteti hrane u Opatiji! Kolege i kolegice su uz razmjenjivanje novih postignuća u području sigurnosti i kvaliteti hrane mogli i upoznati se sa kompaktnim multimode microplate reader-om VICTOR Nivo™. Uz to su imali priliku vidjeti i novi ICP-MS NexION® 2000. Za pripremu uzoraka smo imali Spex-ov Freezer/Mill®.
2017-12-19T21:09:15+00:00