Tvrtka
AB Sciex (www.absciex.com) je jedan od vodećih proizvođača masenih spektrometara koji se koriste u tekućinsko masenoj spektrometriji.Tvrtka nudi sveobuhvatna rješenja na raznim područjima primjene LCMS tehnike, a ta se rješenja sastoje od slijedećih sastavnica:

  • Maseni spektrometri - AB SCIEX maseni spektrometri različitih tehnoloških rješenja od trostrukog kvadropola, hibridnih instrumenata (QTRAP- MSMS-ion trap, TRIPLE TOF – MSMS-TOF) pa sve do MALDI TOFTOF instrumenta nezamjenljivog u proteomici.

  • Metode - LC/MS/MS i-metode već gotove i prepremljene metode za ispitivanje hrane i pića, klinička istraživanja, zaštitu okoliša te forenziku i sudsku medicinu uz korištenje različitih biblioteka podataka iz spomenutih područja uz stalno nadopunjavanje sadržaja navedenih biblioteka.

  • Software – za upravljanje LC/MS/MS sustavima, akviziciju podataka, posebni programi za aplikacije i neonatalni screening.Software za masenu spektrometriju je intuitivan, svestran i točan. Istražite našu kompletnu paletu software-a za različite aplikacije.

  • Standardi i reagensi – standardi i reagensi koji se koriste u području malih molekula kao i u proteomici npr. pri kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi amino kiselina.

 

การเพิ่มขนาดทรวงอก related to bigbreast1.com | buy Online Contest Vote, buy online votes | titan gel web http://titangelthai.com