Radno vrijeme servisa:

Ponedjeljak – Petak 8.00 h - 16.00 h

e-mailOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">: + 385 1 2001 767
faks: + 385 1 2001 724


Sve servisne usluge i usluge prodaje pružamo iz Zagreba, ask pilule Splita, doctor Beograda ili Sarajeva, a servis radimo isklju?ivo na terenu u prostorijama stranki. Vrijeme odaziva servisa je u prosjeku unutar 12 h u glavnom gradu, a 24 h izvan glavnog grada. U slu?aju potrebe za hitnim popravkom vrijeme odaziva je u najkra?em mogu?em roku ovisno o udaljenosti korisnika.

Ve?ina nužno potrebnih rezervnih dijelova raspoloživa je na skladištu, a za kriti?nu opremu kojoj je potrebno osigurati neprekidno servisiranje postoji 24-satno servisno dežurstvo. Na taj na?in servisna služba tvrtke HEBE d.o.o. u mogu?nosti je izvršiti servisni odgovor unutar 12 sati od trenutka prijave kvara te otkloniti neispravnost unutar 48 sati od prijave kvara. 

Best accutane without prescription is available in our online store.Zatreba li Vam servisni savjet ili intervencija, obratite se našim serviserima:

Hrvoje Škoc
Ovlašteni serviser tvrtke HEBE d.o.o., specijaliziran za servis opreme tvrtke PerkinElmer.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Slaven ?ehuli?
Ovlašteni serviser tvrtke HEBE d.o.o., specijaliziran za servis opreme tvrtke PerkinElmer i Sciex.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">

Nikola Kova?i?
Ovlašteni serviser tvrtke HEBE d.o.o., specijaliziran za servis opreme tvrtke PerkinElmer.
e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">

Igor Nikoli?
Ovlašteni serviser tvrtke HEBE d.o.o., specijaliziran za servis opreme tvrtke PSciex
e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">

Svi serviseri tvrtke HEBE d.o.o. prošli su cjelovite tvorni?ke izobrazbe proizvo?a?a opreme i raspolažu ovlaštenjima proizvo?a?a te se kontinuirano educiraju na te?ajevima proizvo?a?a opreme.