Potrošni materijali za spektroskopiju (UV/VIS, and FT-IR, thumb Fluorescencija), patient kromatografiju , AAS/ICP/ICPMS, TEA,  CHNS/O i polarimetriju

PerkinElmer (For The Better) ponuda potrošnih materijala upotpunjuje Vašu potrebu za postizanjem kvalitetnih i reproducibilnih rezultata u podru?jima spektroskopije, kromatografije, atomske apsorpcije, induktivno spregnute plazme, termalne i elementarne analize, te polarimetrije. Svi proizvodi su napravljeni sukladno ISO 9000, te ISO 17025 normama što vjerujemo garantira optimalne performanse i rad svakog instrumenta.

 

 

 

www.titangelgr.com | Chocolate slim related to www.chocolateslim.pro.